Webové služby

Podporujeme širokou škálu webových služeb podle standardů OGC, které umožňují sdílení dat a funkcionality mezi aplikacemi na webu, jak je vyžadováno např. v projektu INSPIRE.

Webové služby OGC dostupné na našich serverech

Na našich serverech poskytujeme webové služby WMS, WFS, WCS a WPS v jejich posledních verzích. Data z těchto služeb můžete využít ve svých aplikacích bezplatně.

Webové služby OGC z vašich dat

Nejen díky iniciativě INSPIRE je vhodné publikovat svá data pomocí webových služeb OGC, jako je OGC Web Map Service (WMS), OGC Web Feature Service (WFS), OGC Web Coverage Service (WCS) a dalších. Zpřístupnit vaše data můžeme nainstalováním potřebné aplikace na váš server (UNIX, MS Windows) nebo po dohodě můžeme vaše data zpřístupnit z našich serverů.

Tyto standardy nemusí sloužit pouze pro komunikaci organizace „navenek“, ale také pro interní komunikaci mezi různými složkami jedné organizace. Například jeden odbor může poskytovat vektorová data pomocí OGC WFS odboru jinému.

Web Map Service (WMS)

OGC WMS je standard sloužící k tvorbě map ze vstupních (rastrových a vektorových) geodat. OGC WMS je standard použit pro INSPIRE View Service – prohlížení dat v souladu s INSPIRE.

Příklad metadatového dokumentu WMS

Web Feature Service (WFS)

OGC WFS slouží k publikovaní vektorových dat. Speciální rozšíření WFS-T (transaction WFS) slouží k editaci vektorových dat na serveru. Na OGC WFS staví INSPIRE Download Service (stahovací služby INSPIRE)

Příklad metadatového dokumentu WFS

Web Coverage Service (WCS)

OGC WCS slouží k publikovaní rastrových dat. Na OGC WCS staví INSPIRE Download Service (stahovací služby INSPIRE).

Catalogue Service for Web

Vyhledávací služby INSPIRE staví právě na standardu OGC CSW (Catalogue Service for Web). Pomocí software MIcKA lze popsat vaše data a uložit je do metadatového katalogu, ve kterém lze pomocí CSW vyhledávat. Příkladem může být vyhledávání klíčových slov na našem geoportálu.

Web Processing Service (WPS)

Je-li nějaká analýza přílš komplikovaná, než by ji bylo možno provézt na lokální pracovní stanici, ať již v prostředí GIS nebo webového prohlížeče, může být tato analýza prováděna na vzdáleném serveru. Pro komunikaci mezi klientem a serverem slouží OGC WPS. WPS je také použit pro INSPIRE transformation services.

Help Service – Remote Sensing může nastavit prostředí pro výpočet požadovaných analýz na vašich serverech nebo zpřístupnit tyto analýzy na serverech vlastních. Více viz Nejen prohlížení map.