Územní plány

Mapová aplikace pro evidenci různých typů územně plánovací dokumentace obcí a zobrazení jednotlivých výkresů v mapovém klientovi v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Aplikace je rozdělena do dvou vzájemně propojených částí – prezentační a administrační. Zobrazení výkresů v prezentační části je dostupné široké veřejnosti. Autorizovaný přístup do administrační části je určen výhradně pro pracovníky úřadů k vlastní evidenci ÚPD.

Možnosti evidence:

Přednosti: