Data a digitalizace

OpenStreetMap

OpenStreetMap je projekt zaměřený na vytváření svobodných geografických dat. U většiny ostatních volně dostupných map je ale užívání technicky a právně omezeno. Proto vznikl tento projekt, aby umožnil lidem volně nakládat s geografickými daty, používat je neobvyklými způsoby a v neposlední řadě, aby byla data dostupná v aktualizované a platné podobě bez dalších nákladů a omezení.

Help Service – Remote Sensing umí s daty OpenStreetMap pracovat a jsme schopni našim zázníkům poskytnout následující služby:

Digitalizace

Na základě našich, již mnoholetých zkušeností vám nabízíme kvalitní provedení digitalizačních prací pro Vaše projekty.

Pokud chcete provádět jednoduché pořizování dat vlastními prostředky, je možné využít rovněž našich webových aplikací HsLayers, které vám poskytnou možnosti editace vašich bodových, liniových i polygonových dat.

Podrobnější informace o nabídce digitalizačních prací vám poskytneme zde.