Odpadové hospodářství

Zobrazení dat odpadového hospodářství v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Přednosti: