Metadata

Naše firma se dlouhodobě zabývá řešeními pro správu a využití metadat prostorových dat.

MICKA

MICKA systém pro správu a publikování metadat prostorových dat. Je založen na standardech ISO 191xx a INSPIRE a podporuje katalogovou sloužbu OGC CSW 2.0.2 ISO AP-1.0. Kromě toho systém obsahuje řadu dalších funkcí a podporuje další standardy zajišťujcí interoperabilitu s dalšími aplikacemi.

Funkce:

Uživatelské rozhraní

Výstupní formáty:

Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás!

Katalogový klient pro geoportály

Součástí portálových řešení, která nabízíme, je i katalogový klient, který je například též součástí Národního geoportálu INSPIRE ČR a dalších portálů.

Funkce:

Validátor metadat

Validátor umožňuje validovat metadata prostorových dat a služby OGC podle požadavků INSPIRE a národního metadatového profilu ČR (na jehož vytvoření se podílíme). Validátor může být používán jako samostatná aplikace nebo služba, jak je to mu na Národním geoportálu INSPIRE ČR, je dodáván též jako součást metadatového katalogu MICKA.


Vyhledávací formulář

Detail metadat

Vestavěný validační nástroj

Zjednodušený editor vytvořený pro vytváření metadat podle národního metadatovému profilu

Příklad zadávání položek z hierarchického thesauru GEMET

Výstup KML v Google maps

Ukázka aplikace na mobilním zařízení