Evidence závazných stanovisek

Mapová aplikace pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.
Aplikace je rozdělena do dvou vzájemně propojených částí – mapová a tabulková.

Řešení lze aplikovat i na evidenci územních rozhodnutí/souhlasů, majetkoprávních operací města (pronájmy, věcná břemena ,…).

Možnosti evidence: