Vyjadřovací portál

Všichni provozovatelé inženýrských sítí jsou ze zákona povinni se vyjádřit k existenci jejich sítí. Pro potřeby Vás provozovatelů optických sítí nebo jiných inženýrských sítí Vám nabízíme naše webové řešení Vyjadřovacího portálu.

Řešení je v současné dostupné zcela zdarma pro společnosti a organizace využívající náš systém pro pasportizaci optických sítí, lze ho ale využít nezávisle pro potřeby správců jiných inženýrských sítí nad jejich geoprostorovými databázemi.

Vyjadřovací portál – zadání žádosti

Možnosti:

Vyjadřovací portál – administrace