Pasport dopravního znacení

Zobrazení dat pasportu dopravního značení obcí v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Přednosti: