Vyzkoušejte si aplikaci

Vyzkoušejte si naše online aplikace. Aplikace propojují přehlednost map s tabulkami, výkresy a dokumentací.
Vše najdete na jednom místě, dostupné odkudkoli, kdykoli a bez omezení uživatelů.

Národní geoportál INSPIRE

Geoportál Libereckého kraje

Geoportal INSPIRE Geoportal LBC

Metadatový katalog

Povodňový portál Liberecký kraj

Metadata Povodně LBC

Povodňový portál ORP Jihlava

IDOL – Libereckého kraje

Povodně Jihlava IDOL

Územní plány

ÚAP

ORP Moravské Budějovice ORP Telč

Pasport zeleně

Pasport komunikací

pasport zeleně Pasport komunikací

Katastrální mapa

Technická mapa (DTMM)

pasport zeleně technická mapa