Pasport mobiliáře

Aplikace určená pro správu městského mobiliáře měst/obcí v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Přednosti: