Územně analytické podklady

Mapová aplikace pro zobrazení jednotlivých tématických výkresů ÚAP v mapovém klientovi v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev. Aplikace je rozdělena do dvou částí – mapová část a textové dokumenty. Obě části jsou dostupné široké veřejnosti.

Obsahuje:

Přednosti: