Analýzy v mapě

Dnes se většina webových aplikací omezuje na prohlížení mapy případně vyhledávání v ní, zobrazení informací o objektech. My nabízíme komlexní mapové aplikace využívající nejmodernější technologie umožňující analytické funkce známě z desktopů.

Použité technologie

Na straně webových prohlížečů (klienta) je standardně použita naše úprava knihovny OpenLayers – HSLayers.
Na straně serveru nasazujeme podle potřeb následující technologie:

Síťové analýzy

Routing nad turistickým portálem Posázaví

Routing nad turistickým portálem Posázaví

Mezi síťové analýzy nad vektorovými daty patří například:

K těmto úlohám využíváme celou škálu modulů pro databázi PostgreSQL (např. pgRouting) a GRASS GIS, stejně jako vlastní moduly – dle typu úlohy a požadované funkcionality.

Terénní profily

Vyváření podélných a příčných profilů z vektorových dat (např. tras nasbíraných pomocí GPS) nebo uživatelem definovaných profilů v okně s mapou. Součástí profilů mohou být i odkazy na nejbližší body zájmu v lomových bodech trasy. Příklad viz Turistický portál Posázaví.

Řízená klasifikace leteckých snímků

Řízená klasifikace

Řízená klasifikace

Příkladem komplikovanějších na míru dělaných aplikací může být řízená klasifikace leteckých nebo družicových snímků v prostředí webového prohlížeče. Uživatel edituje tréningové množiny ve webovém prohlížeči a po nastavení parametrů klasifikace jsou potřebná data odeslána na server, kde klasifikace proběhne.

Samozřejmostí je i rozhraní pro postprocesing výsledných rastrů.

Na server jsou tréningové množiny odeslány ve formátu GML, server si potřebné vstupné letecké snímky stáhne pomocí standardu WCS a s klientem komunikuje pomocí standardu WPS. Výsledek klasifikace může být zpřístupněn jako rastrový soubor (GeoTIFF, PNG) nebo vektorový soubor (GML).

Pohledové analýzy

Pohledové analýzy SAZP

Pohledové analýzy SAZP

Jiným příkladem GIS analýz ve webovém prostředí jsou analýzy viditelnosti nad digitálním modelem terénu. U tohoto typu aplikací je požadován uživatelský vstup – souřadnice bodu ze kterého se viditelnost počítá (na který bude z okolí vidět), maximální vzdálenost a výška pozorovatele (objektu).

Hydrologické analýzy nad digitálním modelem terénu

Výpočet povodí na mapách Povodňového portálu Libereckého kraje

Výpočet povodí na mapách Povodňového portálu Libereckého kraje

Na mapách Povodňového portálu Libereckého kraje jsou dostupné příklady analýz nad digitálním modelem terénu, jako je:

Analýzy jsou prováděny pomocí GRASS GIS a o komunikaci se stará PyWPS.

Geoparser

Geoparser

Geoparser

Geoparser je aplikace hledající v textu jména s geografickým vztahem (například jména obcí, místopisné názvy, turistické zajímavosti) a opatří je mikroformáty se souřadnicemi jejich výskytu. Díky tomu, že naše webové aplikace umí pracovat s mikroformáty, lze nalezené geografické fenomény okamžitě zobrazit v mapě. Mapa je s textem propojena – kliknutím do mapy se ukáže zmíněné místo v textu a kliknutím v textu je mapa vycentrována na nalezený objekt.

Geoparser umí zpracovávat vstupní soubory ve formátu HTML (libovolná internetová stránka), Microsoft Word, PDF a dalších.

Tisk

Tisk

Tisk

Naše aplikace jsou vybaveny funkcí tisku vytvořené kompozice až do formátů A0. Do výsledného souboru PDF jsou uloženy všechny mapové vrstvy, které si uživatel postupně do mapy přidal (pomocí WMS klienta). Uživatel si pomocí jednoduchého rozhraní určí formát a orientaci papíru a požadované výsledné měřítko mapy – mapa se vytiskne přesně v tom stavu, v jakém ji vidí.