Metadata

Micčí obrázek

Metadatový editor MICKA

Pro správu metadat prostorových dat a budování prostorové infrastruktury (SDI) nabízíme systém MICKA. Tento systém obsahuje nástroje pro editaci a správu metadat prostorových dat, webových služeb a dalších zdrojů (dokumenty, webové stránky apod.), jejich vyhledávání na internetu zobrazení v mapě nebo stáhnutí na lokální počítač.

MIcKA je kompatibilní s normami závaznými pro budování Evropské prostorové infrastruktury (INSPIRE), proto je připravena pro propojení s dalšími uzly připravované sítě katalogů metadat (testováno proti pilotnímu Evropskému geoportálu).

Vlastnosti:

Moduly:

K základnímu programu Micka je možno připojit rozšiřující moduly:

Systém Micka je možno dále integrovat s dalšími aplikacemi. Systém je možno nejen pro správu metadat prostorových dat, ale i obecně jako nástroj pro centrální správu a evidenci nejrůznějších typů zdrojů (dokumenty, data, aplikace, služby apod.)


Moduly CatClient a WMS Viewer můžete vyzkoušet na našem Geoportálu. Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás.