Dopravní informace

Červenec 11, 2018 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Přidejte si do Vašich mapových aplikací dopravní informace – uzavírky, omezení a dopravní nehody distribuované z NDIC (Národní dopravní informační centrum) v národním formátu DDR XML!

 

 

 

 

 

 

 

Mapové podklady v šedotónu

Červenec 10, 2018 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Mapové podkladové vrstvy např. ZABAGED, ZM10, ortofoto atd.  v „šedotónu“ do Vašich mapových aplikací.

Zájmové body

Červenec 10, 2018 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Aplikace určená pro správu zájmových bodů, turistických míst, úřadů v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, zákres a editace, vkládání fotografické dokumentace, odkazů URL, vizualizace objektů pomocí vektorových symbolů SVG. Pro zpřehlednění vizualizace je možné využít funkci „clustrovat“ (shlukovat).

Více ZDE!

Závazná stanoviska

Červenec 9, 2018 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Mapová aplikace pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování. Aplikace je rozdělena do dvou vzájemně propojených částí – mapová a tabulková.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, zákres a editace,  vkládání dokumentace, vyhledávání dle adresy/parcely/k.u./obce, filtrování údajů.

Řešení lze aplikovat i na evidenci územních rozhodnutí/souhlasů, majetkoprávních operací města (pronájmy, věcná břemena ,…).

Více ZDE!

Google Street View

Červen 11, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Google Street View 

Možnost připojení panoramatických snímků Google Street View do Vašich mapových aplikací/kompozic včetně interakce se zobrazenými mapovými vrstvami.

Více ZDE!

Pasport mobiliáře

Březen 7, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pasport mobiliáře 

Aplikace určená pro správu městského mobiliáře.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, vkládání fotografické dokumentace, vizualizace objektů pomocí vektorových symbolů SVG.  Pro zpřehlednění vizualizace mobiliáře je možné využít funkci „clustrovat“ (shlukovat).

Více ZDE!

Optické kabely

Leden 29, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Optické kabely 

Pasivní optické sítě (PON) představují v dnešní době jednu z nejprogresivnějších cest v rozšiřování optických sítí. Hlavní výhodou při jejich výstavbě a provozování jsou nižší náklady oproti sítím aktivním. S ohledem na tento trend naše společnost nabízí pro správu informací o optických sítích (PON) novou databázovou aplikaci HsOptika založenou na principech GIS. Jejím základem je plná funkcionalita našeho GIS webového mapového řešení HSLayers, která je pro potřeby evidence optických sítí PON doplněna o různé možnosti.

Více ZDE!

Editace se snapováním v HSLayers

Červen 8, 2017 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Editace se snapováním v HSLayers 

Všichni uživatelé editující svoje data prostřednictvím aktuální verze webové mapové aplikace HSLayers mají možnost využívat snapovací funkce běžné v desktopových GIS produktech. Uživatel má možnost volit kdykoliv během pořizování geometrie vhodnou snapovací vrstvu a též optimální vzdálenost přichytávání (v pixelech i v metrech).
Editovaná data (body, linie, polygony) jsou ukládána ve formě jednoduchých nebo multigeometrií buď ve formátu Shapefile nebo jako geometrie SQL databáze (PostgreSQL+PostGIS).

Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás!

Rozšíření “WSDP”

Květen 31, 2017 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozšíření “WSDP” 

Rozšíření „WSDP“ umožňuje propojení parcel zobrazených ve vrstvách katastrální mapy mapové aplikace HSLayers a aktuálních údajů databází ČÚZK prostřednictvím WSDP (Webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí České republiky).

Oprávněný uživatel tímto propojením získá aktuálně platné Informace o parcele KN nebo Výpis z KN (LV) v rozsahu a formě identické jako např. na výdejním místě CzechPoint.

Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás!