Evidence závazných stanovisek

Mapová aplikace pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

Aplikace je rozdělena do dvou vzájemně propojených částí – mapová a databázová. Zobrazení závazných stanovisek v mapové části nad volitelnými mapovými podklady.

Možnosti evidence: