Inspirujme se … spoluprací

Listopad 29, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Ve dnech 24.-25.11. proběhla v centru FLORET v Průhonicích konference Inspirume se … tentokráte spoluprací.

Za Help Service – Remote Sensing vystoupili Štěpán Kafka s přednáškou o Geoportálu a Jáchym Čepický s přednáškou o INSPIRE Transformation services. Naše články jsou publikovány ve sborníku konference, prezentace na požádání rádi poskytneme.

Na povodňový portál Libereckého kraje byly doplněny analytické funkce

Listopad 6, 2009 · Filed Under Reference · Comment 
Povodňový portál Libereckého kraje - Analytické funkce map

Povodňový portál Libereckého kraje - Analytické funkce map

Mapy Povodňového portálu Libereckého kraje (link na mapu naleznete v levém menu stránky) obsahují analytické funkce nad digitálním modelem terénu. Po aktivaci nástroje (horní nástrojová lišta mapy) a definicí bodu kliknutím do mapy je uživateli zpřístupněn formulář, ve kterém si může vybrat jednu z následujících analýz:

Pro analýzy je na straně serveru využit GRASS GIS komunikace mezi serverem a klientem je zajištěna pomocí standardu WPS, kde na straně klienta používáme část knihovny HSLayers a na straně serveru se o komunikaci stará program PyWPS. Analýzy jsou prováděny nad digitálním modelem terénu Libereckého kraje a jsou připraveny ve spolupráci s Odboremm životního prostředí Libereckého kraje.

HS-RS na OGC Meetingu

Říjen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Ve těchto dnech probíhá v německém Darmstadtu Technical and Planning Committee Meetings, v jehož rámci se uskutečnil i OGC Interoperability day. Za HS-RS jsme v sekci věnované evropskému projektu HUMBOLDT prezentovali dílčí výsledky s tímto projektem související, zejména geoportál a navazující aktivity související s INSPIRE Transformation services.

Dolaďování prezentace HUMBOLDT Geoportálu

Dolaďování prezentace HUMBOLDT Geoportálu

Help Service – Remote Sensing je členem OGC a podílí se na vývoji a implementaci standardů touto organizací vyvíjených.

Změna adresy sídla firmy

Srpen 14, 2009 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povoleny 

původní: Černoleská 1600, 256 01 Benešov u Prahy
nová: Vnoučkova 614, 256 01 Benešov

Geoportál s podporou více serverů

Červenec 24, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Geoportál Geoportál, respektive Katalogový klient doznal v posledních dnech značné změny. Katalogový klient je nyní schopen vyhledávat přes více katalogových serverů.

Ve výchozím nastavení je možné vyhledávat proti metadatovému systému MIcKA na našem serveru a v metadatech dostupných z Národního metadatového systému. Samozřejmě si můžete nakonfigurovat a přidat vlastní metadatový server a vyhledávat v něm data pomocí našeho klienta.

Více buď na stránkách portálu a nebo v našich stránkách s produkty.

GemetClient k dispozici

Červenec 22, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

GemetClientHelp Service – Remote Sensing s.r.o. otevírá zdrojový kód projektu GetmetClient.

Gemet (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) je vícejazyčný slovník klíčových slov používaných v oblasti životního prostředí. Aktuální verze obsahuje 27 jazyků a přes 6 000 termínů.

GemetClient je JavaScriptová knihovna, postavené nad frameworkem ExtJS, pomocí které můžete ve svých aplikacích klienta pro GEMET. GemetClient je uvolněn pod licencí GNU/LGPL.

Více na stránkách GemetClienta.

Geoparser

Červen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a Matematicko-fyzikální fakultou jsme připravili aplikaci Geoparser. Aplikace je schopna načíst libovolný text, internetovou adresu, dokument Microsoft Word nebo PDF a z připravené databáze jmen příslušný text osadit mikroformáty s jejich geografickou polohou. Jednotlivé body zájmu nalezené v textu jsou následně ukázány na aktivní mapě.

HS-RS GeoPortál

Červen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

HS-RS GeoPortál je portálové řešení založené na principech INSPIRE. Kromě standardních součástí, jako je klient pro vyhledávání v katalogových službách a prohlížečky map, může být doplněn o další administrativní nástroje.

Mapová prohlížečka disponuje kromě základních funkcí také možností tisknout mapy, dotazování do všech možných druhů zobrazených map, klienty pro OGC WMS a OGC WFS, možností uložení nahrané kompozice a její opětovné vyvolání do souboru v souladu s OGC WMC a dalšími funkcemi. Více o GeoPortálu se dočtete na samostatné stránce. K dispozici je vám také naše demo aplikace.

Proběhl výkladový seminář INSPIRE k síťovým službám

Červen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Dne 31. března 2009 proběhl v prostorách Ministerstva životního prostředí další výkladový seminář k implementačním pravidlům. Tentokrát byla představena implementační pravidla pro stahovací a transformační služby INSPIRE. Připravili jsme si malé demo transformační služby.

« Předchozí stránka