Reference

Národní geoportál INSPIRE

Národní geoportál INSPIRE využívá mimo jiné náš metadatový katalog MICKA a na mapovou část využívá námi vyvíjenou Open Source knihovnu HSLayers.

Metainformační katalog MICKA

micka
Metainformační katalog pro organizace rezortu životního prostředí. Nainstalován je mimo jiné na serverech

Liberecký kraj

IDOL

IDOL

Realizace webových aplikací

Kraj Vysočina

Ústav hospodářské úpravy lesa (ÚHÚL)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP)

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Česká zemědělská univerzita (ČZÚ)

Corine Land Cover

Corine

Corine

Benchmark Associates, P.A.

Webové mapové aplikace pro správy národních parků

Webové mapové aplikace měst a obcí

Kutná Hora

Kutná Hora

Mapové servery pro obce a mikroregiony

Turistické portály

Turistický portál Posázaví

Turistický portál Posázaví