Metainformační katalog MIcKA
Dokumentace v GIS systémech nabývá stále většího významu s rostoucím objemem dat a výměnou mezi jednotlivými systémy (všude můžete slyšet “zaklínadlo” interoperabilita). V minulém roce byla stávající norma pro popis prostorových dat založená na standardech cen (ze které vychází i systém MIDAS) nahrazena normou ISO 19115, která je tak závazná nejen pro naši republiku, ale je metadatovým standardem i v rámci evropských systémů, např. systém INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).
Pro správu metadat se používají metainformační systémy, což jsou aplikace pro práci s metadaty. Metainformační systém je informační systém, který dokáže sofistikovaně pracovat s metadaty a vyřizovat požadavky kladené na službu tohoto systému.
MAPLOG - ukázka aplikace
Pro efektivní práci s metadaty prostorových dat Vám nabízíme komplexní systém MiCKA. Připravili jsme pro Vás metainformační systém s těmito vlastnostmi:

 • plná implementace standardu ISO 19115 pro metadata prostorových dat
 • rozšiřitelnost metadat o další uživatelské položky pomocí konfiguračního programu
 • integrace s mapovými aplikacemi
 • vícejazyčné prostředí
 • kontextová nápověda při vyplňování metadatových položek
 • webové prostředí pro pořizování a údržbu metadat
 • import metadat je umožněn:
  • z XML formátu dle normy ISO 19139
  • z programu ArcCatalog (ESRI)
 • zobrazení metadat ve formátech:
  • HTML stránka
  • XML dle normy ISO 19139
 • moduly (vše pracuje v prostředí intranetu/internetu):
  • aplikace pro koncového uživatele (vyhledávání metadat a jejich zobrazení)
  • editační modul (pořizování a správa metadat, importy, exporty)
  • správcovský modul (správa uživatelů, zadávání metadatových položek i dalších standardů)
  • webová katalogová služba dle specifikaci Open Geospatial konsorcia

Další informace Vám rádi sdělíme na naší E-mailové adrese nebo na tel. číslech. 724254731, 317724620.