Evidence, pasportizace optických sítí

4 září, 2022 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evidence, pasportizace optických sítí 

Pasivní optické sítě (PON) představují v dnešní době jednu z nejprogresivnějších cest v rozšiřování vysokorychlostních sítí. Hlavní výhodou při jejich výstavbě a provozování jsou nižší náklady oproti sítím aktivním. S ohledem na potřeby dokumentovat tyto sítě, které zažívají v současné době velký boom, nabízí naše společnost databázovou aplikaci HsOptika založenou na principech GIS. Jejím základem je plná funkcionalita našeho GIS webového mapového řešení HSLayers, která je pro potřeby evidence optických sítí PON doplněna o různé možnosti.

NYNÍ JE  DODÁVÁN V CENĚ LICENCE TÉŽ VYJADŘOVACÍ PORTÁL.

Máte-li zájem dozvědět se více (včetně cenové nabídky), KONTAKTUJTE NÁS!

Více ZDE!

Vyjadřovací portál

22 srpna, 2022 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjadřovací portál 

Všichni provozovatelé inženýrských sítí jsou ze zákona povinni se vyjádřit k existenci jejich sítí. Pro potřeby Vás provozovatelů optických sítí nebo jiných inženýrských sítí Vám nabízíme naše webové řešení Vyjadřovacího portálu.

Řešení je v současné dostupné zcela zdarma pro společnosti a organizace využívající náš systém pro pasportizaci optických sítí, lze ho ale využít nezávisle pro potřeby správců jiných inženýrských sítí nad jejich geoprostorovými databázemi.

Pro provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí nabízíme jako rozšíření aplikace pro správu sítí naše webové řešení Vyjadřovacího portálu.

Více ZDE!

Nová MICKA 6

29 listopadu, 2020 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová MICKA 6 

MICKA – systém pro správu a publikování metadat prostorových dat. Je založen na standardech ISO 191xx a INSPIRE a podporuje katalogovou sloužbu OGC CSW 2.0.2 ISO AP-1.0. Kromě toho systém obsahuje řadu dalších funkcí a podporuje další standardy zajišťujcí interoperabilitu s dalšími aplikacemi.

V roce 2020 vešel v platnost nový metadatový profil INSPIRE 2.0, který prodělal řadu změn oproti profilu předchozímu. Organizace, které poskytují metadata do INSPIRE, jsou nyní povinny je poskytovat v tomto profilu. Národní metadatový profil ČR ver. 4.x navazuje na tento profil a je závazný pro poskytovatele na národním geoportálu INSPIRE.

Nová Micka 6 je aktualizována pro plnou podporu tohoto profilu

Více o našem řešení ZDE!

Dopravní informace

11 července, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní informace 

Přidejte si do Vašich mapových aplikací dopravní informace – uzavírky, omezení a dopravní nehody distribuované z NDIC (Národní dopravní informační centrum) v národním formátu DDR XML!

Mapové podklady v šedotónu

10 července, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mapové podklady v šedotónu 

Mapové podkladové vrstvy např. ZABAGED, ZM10, ortofoto atd.  v „šedotónu“ do Vašich mapových aplikací.

Zájmové body

10 července, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zájmové body 

Aplikace určená pro správu zájmových bodů, turistických míst, úřadů v kontextu uživatelem vybraných mapových vrstev.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, zákres a editace, vkládání fotografické dokumentace, odkazů URL, vizualizace objektů pomocí vektorových symbolů SVG. Pro zpřehlednění vizualizace je možné využít funkci „clustrovat“ (shlukovat).

Více ZDE!

Závazná stanoviska

9 července, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závazná stanoviska 

Mapová aplikace pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování. Aplikace je rozdělena do dvou vzájemně propojených částí – mapová a tabulková.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, zákres a editace,  vkládání dokumentace, vyhledávání dle adresy/parcely/k.u./obce, filtrování údajů.

Řešení lze aplikovat i na evidenci územních rozhodnutí/souhlasů, majetkoprávních operací města (pronájmy, věcná břemena ,…).

Více ZDE!

Panoramatické snímky Google + Mapy.cz

11 června, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Panoramatické snímky Google + Mapy.cz 

Možnost připojení panoramatických snímků Google Street View a Mapy.cz do Vašich mapových aplikací/kompozic včetně interakce se zobrazenými mapovými vrstvami.

Více ZDE!

Pasport mobiliáře

7 března, 2018 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pasport mobiliáře 

Aplikace určená pro správu městského mobiliáře.

Hlavní výhodou je on-line údržba dat, vkládání fotografické dokumentace, vizualizace objektů pomocí vektorových symbolů SVG.  Pro zpřehlednění vizualizace mobiliáře je možné využít funkci „clustrovat“ (shlukovat).

Více ZDE!

Rozšíření “WSDP”

31 května, 2017 · Filed Under Nezařazené · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozšíření “WSDP” 

Rozšíření „WSDP“ umožňuje propojení parcel zobrazených ve vrstvách katastrální mapy mapové aplikace HSLayers a aktuálních údajů databází ČÚZK prostřednictvím WSDP (Webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí České republiky).

Oprávněný uživatel tímto propojením získá aktuálně platné Informace o parcele KN nebo Výpis z KN (LV) v rozsahu a formě identické jako např. na výdejním místě CzechPoint.

Máte-li zájem dozvědět se více, kontaktujte nás!