Národní Geoportál INSPIRE

Červen 1, 2012 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Ve spolupráci s IBM Česká republika dokončujeme práce na Národním geoportálu INSPIRE pro Českou informační agenturu životího prostředí.

Podíleli jsme se především na metadatech (jako server byla použita naše MIcKa, klient je náš univerzální katalogový klient), mapách (jako klient je použita námi vyvíjená Open Source knihovna HSLayers) a dalších komponentách.

Doufáme, že se vám s Geoportálem bude dobře pracovat. Zpětná vazba vítána.

Inspirujme se … spoluprací

Listopad 29, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Ve dnech 24.-25.11. proběhla v centru FLORET v Průhonicích konference Inspirume se … tentokráte spoluprací.

Za Help Service – Remote Sensing vystoupili Štěpán Kafka s přednáškou o Geoportálu a Jáchym Čepický s přednáškou o INSPIRE Transformation services. Naše články jsou publikovány ve sborníku konference, prezentace na požádání rádi poskytneme.

Geoportál s podporou více serverů

Červenec 24, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Geoportál Geoportál, respektive Katalogový klient doznal v posledních dnech značné změny. Katalogový klient je nyní schopen vyhledávat přes více katalogových serverů.

Ve výchozím nastavení je možné vyhledávat proti metadatovému systému MIcKA na našem serveru a v metadatech dostupných z Národního metadatového systému. Samozřejmě si můžete nakonfigurovat a přidat vlastní metadatový server a vyhledávat v něm data pomocí našeho klienta.

Více buď na stránkách portálu a nebo v našich stránkách s produkty.

GemetClient k dispozici

Červenec 22, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

GemetClientHelp Service – Remote Sensing s.r.o. otevírá zdrojový kód projektu GetmetClient.

Gemet (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) je vícejazyčný slovník klíčových slov používaných v oblasti životního prostředí. Aktuální verze obsahuje 27 jazyků a přes 6 000 termínů.

GemetClient je JavaScriptová knihovna, postavené nad frameworkem ExtJS, pomocí které můžete ve svých aplikacích klienta pro GEMET. GemetClient je uvolněn pod licencí GNU/LGPL.

Více na stránkách GemetClienta.

HS-RS GeoPortál

Červen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

HS-RS GeoPortál je portálové řešení založené na principech INSPIRE. Kromě standardních součástí, jako je klient pro vyhledávání v katalogových službách a prohlížečky map, může být doplněn o další administrativní nástroje.

Mapová prohlížečka disponuje kromě základních funkcí také možností tisknout mapy, dotazování do všech možných druhů zobrazených map, klienty pro OGC WMS a OGC WFS, možností uložení nahrané kompozice a její opětovné vyvolání do souboru v souladu s OGC WMC a dalšími funkcemi. Více o GeoPortálu se dočtete na samostatné stránce. K dispozici je vám také naše demo aplikace.

Proběhl výkladový seminář INSPIRE k síťovým službám

Červen 2, 2009 · Filed Under Nezařazené · Comment 

Dne 31. března 2009 proběhl v prostorách Ministerstva životního prostředí další výkladový seminář k implementačním pravidlům. Tentokrát byla představena implementační pravidla pro stahovací a transformační služby INSPIRE. Připravili jsme si malé demo transformační služby.