Zpracování DPZ

Corine 2006

Corine 2006

Máme bohaté zkušenosti s interpretací a zpracováním leteckých a družicových snímků včetně jejich klasifikece. Zpracovávali jsme aktualizaci databáze půdního pokryvu CORINE Land Cover v České republice z let 2000 a 2006 (projekty EEA – I&CLC2000 a CLC2006)

Řízená klasifikace

Řízená klasifikace


Kromě vlastní klasifikace jsme schopni nastavit i webovou aplikaci pro řízenou nebo neřízenou klasifikaci dat DPZ, postavenou nad standardy OGC WPS a GRASS GIS. Viz analýzy v mapě.