Veřejná správa – pro ORP, města a obce

Evidence a správa majetku
katastr nemovitostí
pasport mobiliáře
pasport památek
turistická místa a úřady

Územní plánování
územně analytické podklady
evidence územních plánů

Doprava
pasport komunikací
pasport zimní údržby
pasport dopravního značení

Technické sítě
vodovody a kanalizace
optické sítě
Digitální technická mapa

Životní prostředí
pasport zeleně
odpadové hospodářství

Metadata