Mapová aplikace

Naše firma nabízí škálovatelná webová mapová řešení založená na straně serveru na OpenSource technologiích:

Na straně klienta poskytujeme několik typů mapových prohlížečů.

HSLayers

pHSLayers Light/Geoportál

HSLayers Light/Geoportál

V našich mapových aplikací je využíván soubor nástrojů HSLayers, který je založen na JavaSriptových knihovnách OpenLayers a ExtJS. Pomocí těchto nástrojů je možno vytvářet aplikace na přání zákazníka od jednoduchých map vložených ve webové stránce až po složité aplikace připomínající ovládáním a funkcionalitou desktopové GIS nástroje. HSLayers jsou nabízeny ve variantě light a portál. Jejich funkcionalita je do značné míry stejná, liší ose od sebe svým charakterem.

Možnosti HSLayers

HSLayers vycházejí svými vlastnosti z OpenLayers a tím jsou dány jejich charakteristické vlastnosti.
Zobrazení nejrůznější typů dat:

Další funkce HSLayers další funkce:

Pro více informací navštivte domovskou stránku projektu nebo nás kontaktujte.

HSLayers Light

Turistický portál Posázaví: Mapy součástí stránky

Turistický portál Posázaví: Mapy součástí stránky

Lehká verze HSLayers je určena k zabudování do stávajících stránek. Její funkcionalita může být omezena oproti portálovému řešení co do uživatelského komfortu, protože tato verze nepoužívá pro uživatelské rozhraní knihovnu ExtJS. V závislosti na požadavcích lze některé komponenty využívající ExtJS použít i ve verzi Light.

HSLayers Geoportál

Geoportál INSPIRE

Geoportál INSPIRE

Varianta Geoportál představuje těžkou verzi webové prohlížečky map HSLayers. Kromě mapy s potřebnými ovládacími prvky (přepínač vrstev, měření vzdáleností, dotazy do mapy přes všechny typy zobrazených vrstev, tisk, …) lze spolu s katalogovým klientem, nástrojem pro tvorbu mapových kompozic MapMan (dodává firma HelpForest), autentizačním modulem, metadatovým editorem MIcKA a dalšími. Všechny komponenty spolu komunikují a jsou navzájem provázány.

DHTML

DHTML

DHTML

Lehký mapový prohlížeč vhodný pro začlenění do komplexních datových aplikací, kde mapa nehraje dominantní roli.
Vlastnosti: