Digitalizace

Na základě našich, již více než patnáctiletých zkušeností vám nabízíme kvalitní provedení digitalizačních prací pro Vaše projekty. Nabídka se týká digitalizačních prací pro tvorbu účelové katastrální mapy (mapové podklady jsou standardně včetně parcel zjednodušené evidence!), územně plánovací dokumentaci (včetně pořízení a aktualizace dat Územně analytických podkladů podle doporučených standardů), nejrůznější pasporty apod. Digitalizaci provádíme jak z rastrových, tak i papírových podkladů. Zabýváme se rovněž pořizováním dat interpretovaných na základě leteckých a družicových snímků. Pokud chcete provádět jednoduché pořizování dat vlastními prostředky, je možné využít rovněž našich webových aplikací s Java appletem, které vám poskytnou možnosti editace vašich bodových, liniových i polygonových dat.

Podrobnější informace o nabídce digitalizačních prací vám poskytneme zde.