Data

Data HSTopohstopo2

Mapa HSTopo vznikla původně pro potřeby systému pro sledování vozidel MAPLOG. I vlastní přesnost těchto dat je taková, aby splňovala kritéria kladená na lokalizaci vozidel postřednictvím GPS přijímače. Podkladem pro tvorbu mapy jsou zejména družicové snímky, s jejichž pomocí jsou data i průběžně aktualizována. Další podklad pro aktualizaci dat představuje i vlastní provoz sledovacího systému MAPLOG (zaměřené GPS pozice vozidel slouží ke zpřesňování některých úseků nebo vytyčení nových silnic. V současné době naše mapa HSTopo obsahuje:

Možnosti získání dat HSTopohstopo1

Pokud nepatříte přímo k uživatelům systému MAPLOG (kde je HSTopo standardní podkladovou mapou), lze naše data získat těmito způsoby:

Kontaktujete nás

OpenStreetMap

OpenStreetMap je projekt zaměřený na vytváření svobodných geografických dat. U většiny ostatních volně dostupných map je ale užívání technicky a právně omezeno. Proto vznikl tento projekt, aby umožnil lidem volně nakládat s geografickými daty, používat je neobvyklými způsoby a v neposlední řadě, aby byla data dostupná v aktualizované a platné podobě bez dalších nákladů a omezení.

Help Service – Remote Sensing umí s daty OpenStreetMap pracovat a jsme schopni našim zázníkům poskytnout následující služby:

a další práce tato volně dostupná data využívající.