Produkty

Data

Nabídka datových zdrojů ve vektorové i rastrové podobě. Aktualizovaná silniční síť silnic a dálnic České republiky, landuse a landcover, databáze adresních bodů a další.

Dále …

Mapy na webu

Nabízíme tvorbu a správu komplexních mapových aplikací. Součástí produktu je serverová i klientská část. Klientská část je zajišťována nejčastěji pomocí UMN MapServeru nebo GeoServeru. Klientská část je tvořena vlastním Java apletem nebo pomocí knihovny OpenLayers.

Podporujeme všechny rozšířené operační systémy a platformy.

Dále …

Metadata

Pro správu metadat prostorových dat a budování prostorové infrastruktury (SDI) nabízíme systém MICKA. Tento systém obsahuje nástroje pro editaci a správu metadat prostorových dat, webových služeb a dalších zdrojů (dokumenty, webové stránky apod.), jejich vyhledávání na internetu zobrazení v mapě nebo stáhnutí na lokální počítač.

MIcKA je kompatibilní s normami závaznými pro budování Evropské prostorové infrastruktury (INSPIRE), proto je připravena pro propojení s dalšími uzly připravované sítě katalogů metadat (testováno proti pilotnímu Evropskému geoportálu).

Dále …

Webové služby

Zpřístupníme vaše data pomocí webových standardů OGC, jako jsou WMS, WFS, WCS. Podílíme se na vývoji implementace standardu OGC WPS.

Zpřístupníme vám naše data pomocí těchto webových služeb.

Dále …