Výzkum a vývoj

Naše firma se podílí na řešení řady výzkumných projektů v oboru geoinformatiky:

Výzkumné projekty EU

Vývoj Open Source projektů

Testování implementačních pravidel INSPIRE