Ocenění

eSDI-NET+ 2008

Geohra eSDI-NET+

Posázaví eSDI-NET+

Geohra a Posázaví eSDI-NET+

V Brně se 10. září 2008 uskutečnil třetí národní workshop projektu eSDI-NET+, financovaný z prostředků Evropské unie. Organizátorem workshopu byla společnost Intergraph CS, která je českým partnerem konsorcia dvaceti organizací, zapojených v projektu.

Projekt eSDI-NET+ chce vytvořit síť organizací a lidí, kteří se aktivně podílejí na tvorbě prostorových infrastruktur (SDI – spatial data infrastructures) ve státech Evropské unie. Vytvořená síť poskytne prostor pro sdělení dlouholetých zkušeností a znalostí v oblasti SDI pro ty, kteří právě teď pracují na dalším vývoji své SDI nebo se podílejí na tvorbě zcela nové SDI.

Na workshopu byly oceněny dvě naše aplikace Geohra (kterou vytváříme ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje) a Turistický portál Posázaví, a to v kategoriích

ISSS 2004

Zlatý erb

Zlatý erb


Naše aplikace získala ocenění též v rámci soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, která měla své vyvrcholení též v Hradci Králové na konferenci ISSS 2004. Internetová mapová aplikace obce Senožaty a mikroregionu Zálesí získala ocenění v konkurenci zahrnující přes 400 webových stránek měst a obcí. Zástupci obce Senožaty převzali v krajském kole kategorie o nejlepší elektronickou službu (konkurence 45 soutěžících!) z rukou hejtmana kraje Vysočina ocenění za 3. místo v krajském kole.

Přístup k mapové aplikaci zde.

Geoaplikace 2003

Geoaplikace 2003

Geoaplikace 2003


Soutěž Geoaplikace roku hodnotí každoročně nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné správě. Prestižní ocenění převzali na slavnostním večeru zástupci naší firmy a ÚHÚLu z rukou ministra informatiky ČR Vladimíra Mlynáře, náměstka ministra vnitra Josefa Postráneckého a organizátorky soutěže Evy Pauknerové.

Vítězná Geoaplikace roku 2003 využívá Open source mapového serveru Mapserver UMN. S daty OPRL je možné pracovat jednak pohodlně v rámci naší speciální aplikace OPRL 2003 založené na Java appletu, současně je však možné využívat širokou škálu dat z datového skladu ÚHÚL prostřednictvím webových služeb. Uživatelé mají možnost namapovat si kompletní sadu dat OPRL prostřednictvím webové služby WMS do svého lokálního GIS software, který službu WMS podporuje (např. ESRI produkty) případně do svých internetových aplikací. Mají možnost si vyzkoušet též přístup k datům prostřednictvím webové služby WFS.

K aplikacím je možné přistupovat prostřednictvím internetové stránky MAPY na serveru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Z této stránky vede odkaz i na jednoduchý WMS prohlížeč, kde je možné okamžitě vyzkoušet přístup k datům OPRL a k dalším WMS serverům.

EUROFOREST 2003

Euroforest

Euroforest


Přebírání ocenění Geoaplikace roku Internetová mapová aplikace – Mapserver OPRL 2003 získala ocenění též na 10. ročníku lesnické výstavy EUROFOREST 2003 konané ve dnech 17.– 19.9. 2003 v Prachaticích. Naše aplikace dosáhla zde též na nejvyšší ocenění.

Na mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA, (28.3. – 1.4. 2004, Brno), byla mapová aplikace Oblastních plánů rozvoje lesa nominována na exponát GRAND PRIX SILVA REGINA.