Členství v organizacích

OpenGeospatial Consortium

OGC Member
Help Service – Remote Sensing s.r.o. je členem konsorcia OGC a můžeme tak aktivně ovlivňovat vznikající normy.

Naše produkty jsou plně OGC-kompatibilní. Podporujeme celou řadu standardů OGC, jako je WMS, WFS, WCS, CSW, WMC, GML a další. Help Service – Remote Sensing aktivně podporuje vývoj PyWPS – implementace standardu OGC WPS. Více viz naše Produkty.

INSPIRE sdic

INSPIRE
Jako zástupci ČR mezi Spatial Data Interest Communities (SDIC) vstupujeme do vývoje implementačních pravidel INSPIRE a jejich implementací v organizacích v ČR. Ověřujeme možnosti implementace pravidel INSPIRE, viz Výzkum a vývoj.

CAGI

CAGIS

CAGIS

Help Service – Remote Sensing s.r.o. je členem České asociace pro geoinformace

WirelessInfo

WirelessInfo

WirelessInfo

WIRELESSINFO je nezisková asociace založená v roce 2003 účastníky projektu WIRELESSINFO IST 1999- 21056.

WIRELESSINFO je virtuální výzkumný institut spojující malé firmy, vědecké instituce a průmysl. WIRELESSINFO se zaměřuje na nový vývoj, testování a výzkum služeb a technologií správy prostorových dat ve venkovských oblastech včetně zemědělství. lesnictví, záchraných systémů, logisticky a veřejné správy.

CCSS

CCSS

CCSS

CCSS je asociace technologických malých a středních podniků (MSP), veřejných a výzkumných organizací. Je to nezávislá, nezisková a nevládní organizace. Je typem virtuálního znalostního centra zaměřeného na implementaci nových komunikačních a navigačních technologií, které mají potenciál pro udržitelný rozvoj.